تبديل باسكول تبديل باسكول

باسكول های مكانیك و نیم الكترونیك با وجود كیفیت و دقت مناسب در اكثر موارد به دلیل مستعمل شدن قطعات تجهیزات توزین مكانیكی نظیر اهرم، تیغچه و بالشتك، به مرور زمان دقت خود را از دست داده و نیازمند تعمیرات می باشند. بهترین روش برای این كار تبدیل این باسكول ها به باسكول نیم الكترونیك یا تمام الكترونیك می باشد. در تبدیل باسكول های مكانیكی به باسكول نیم الكترونیك یا تمام الكترونیك با توجه به قدیمی بودن سازه ها می بایست كلیه ادوات و سازه باسكول مورد ارزیابی كارشناسان قرار گیرد.  گروه توزین ، شركت فرد ایران با تیم كارشناسی قوی آماده بازدید از باسكول مكانیك شما و تبدیل آن به نیمه الكترونیك و یا تمام الكترونیك می باشد.

تبدیل باسكول مكانیك به تمام الكترونیك

تبدیل باسكول مكانیك به تمام الكترونیك

باسكول های مكانیكی در صورتی كه ادوات مكانیكی آن ها كاملاً سالم و بدون وجود مشكلات فنی باشند می توانند انداز گیری دقیقی را داشته باشند ولی در صورتی كه به مرور زمان و با وجود مشكلاتی نظیر خرابی و خوردگی در قطعات مكانیكی مانند تیغچه، باشتك و ... عمل اندازه گیری را به خوبی انجام نداده و هزینه های تعمیر و نگه داری آن ها بالا باشد بهتر است تبدیل به تمام الكترونیك شوند.
تبدیل باسكول مكانیك به نیمه الكترونیك

تبدیل باسكول مكانیك به نیمه الكترونیك

در تبدیل باسكول مكانیكی به تمام الكترونیك تمامی ادوات مكانیكی باسكول خارج شده و مناسب با تعداد پایه های باسكول، لودسل نصب خواهد شد. در این نوع تبدیل دقت و تكرار پذیری باسكول به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد.باسكول های مكانیكی در صورتی كه به مرور زمان و با وجود مشكلاتی نظیر خرابی و خوردگی در قطعات مكانیكی مانند تیغچه، باشتك و ... عمل اندازه گیری را به خوبی انجام نداده و هزینه های تعمیر و نگه داری آن ها بالا باشد بهتر است تبدیل به نیمه الكترونیك شوند.