آموزش هاي اختصاصي آموزش هاي اختصاصي

Untitled Document
دوره هاي تخصصي
واحد آموزش گروه توزين با همکاري دپارتمان هاي مشاوره و استعدادشناسي و اساتيد برتر و دانشجويان نخبه دانشگاه هاي شريف، علم و صنعت و ... ، به مطالعه نيازهاي آموزشي سازمان ها در حوزه هاي مختلف پرداخته و منطبق با نيازهاي آن سازمان، برنامه هاي آموزشي ويژه اي را طراحي و اجرا مي کند. اين برنامه هاي اختصاصي که در قالب سمينار و کارگاه هاي آموزشي در محل سازمان ها و يا اين شرکت اجرا مي شود، تاثير چشمگيري در توسعه و بهبود مهارت و شايستگي هاي تيم هاي مختلف آن سازمان خواهد داشت. جهت کسب اطلاعات بيشتر و سفارش دوره هاي آموزشي براي سازمان تان، با ما تماس بگيريد.