باسكولت باسكولت

باسكولت وسیله ای است كه با ساختار فلزی یكپارچه و طراحی جدید با یک عدد لودسلsingle point، مناسب برای توزین مواد مختلف در واحد های تولیدی،عمده فروشی و انبارها و همچنین در صنایع نساجی ،سیم و كابل ، كشاورزی ،دارویی،آرایشی و بهداشتی ،میادین میوه و تره بار در ظرفیت های 100 الی 500 كیلوگرم و در ابعاد كفه  50×50 و 70×70 تولید و ارائه می گردد.

باسکولت

باسکولت

این دستگاه توزین با ساختار فلزی یكپارچه، طراحی فوق العاده مناسب برای توزین مواد مختلف در صنایع نساجی، غذایی، شیمیایی، دارویی و. . . در ظرفیت های 100 الی 500 كیلوگرم و در ابعاد كفه50×50 و 70×70 تولید و ارائه می گردد.