باسكول باسكول

باسكول جاده اي دستگاهي است كه وسايل نقليه جاده اي اعم از كاميون، تريلر و كمر شكن را در يك مرحله و با استفاده از نيروي جاذبه زمين توزين مي كند باسكول هاي ساخت گروه فرد ایران به طور معمول در دو نوع روي زمين و داخل زمين و در ظرفيت هاي 5 الي 200 تن و در ابعاد 2×4 متر الي 4×24 متر توليد مي گردند. اين باسكول ها با توجه به صنف مشتري و نوع كاربري باسكول در سه نوع تجاري، صنعتي و سنگين طراحي و توليد مي گردد .همچنين باسكول هاي جاده اي با توجه به مواد به كار رفته در ساخت آن در سه نوع مركب، تمام فلز و بتن فلز ساخته مي شوند. در باسكول هاي مركب جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد. در باسكول هاي تمام فلز شاسي فلزي وظيفه اصلي تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد در اين باسكول ها علاوه بر شاسي اصلي، صفحه هم به صورت تركيبي از تيرآهن و ورق ساخته شده است و در باسكول هاي بتن فلز جنس شاسي از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد.تمامي باسكول هاي ساخت گروه فرد ایران  در ابعاد و ظرفيت هاي خاص طبق درخواست مشتري قابل طراحي و توليد خواهد بود.

باسكول مركب روي زمين مدل P30

باسكول مركب روي زمين مدل P30

در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح پيش ساخته مي باشد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 30 سانتي متر گودبرداري در محل پايه هاي باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداري مي باشد. در اين باسكول رمپ باسكول به صورت پيش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود، همچنين در صورت درخواست مشتري اين باسكول با گاردريل قابل ارائه خواهد بود.از ديگر خصوصيات اين باسكول ارتفاع قرارگيري از سطح زمين مي باشد كه مي تواند با توجه به شرايط محل نصب باسكول اين ارتفاع متفاوت و قابل تغيير باشد.
باسكول مركب داخل زمين مدل P40

باسكول مركب داخل زمين مدل P40

در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح پيش ساخته مي باشد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 65 سانتي متر گودبرداري در محل نصب باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداري مي باشد. اين نوع باسكول با توجه به اينكه از نوع داخل زمين مي باشد نيازي به رمپ ندارد. در اين نوع باسكول براي دسترسي آسان به لودسل ها و زير باسكول با توجه به ظرفيت و ابعاد باسكول دريچه هايي بر روي پلاتفرم باسكول تعبيه گرديده است.
باسكول مركب روي زمين مدل P50

باسكول مركب روي زمين مدل P50

در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح پيش ساخته مي باشد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 30 سانتي متر گودبرداري در محل پايه هاي باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداري مي باشد. در اين باسكول رمپ باسكول به صورت پيش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود طراحي منحصر به فرد اين باسكول و وجود لبه اي كناري پلاتفرم و نيوجرسي در روي پلاتفرم سبب مي شود كه علاوه بر حفاظت وسيله نقليه ، چرخ وسيله نقليه دقيقاً بر روي محل مناسب جهت انجام توزين دقيق و صحيح قرارگيرد. همچنين در اين باسكول براي قرارگيري لودسل يك محفظه مخصوص بر روي پلاتفرم تعبيه شده است كه وجود اين محفظه علاوه بر حفاظت از لودسل سبب عملكرد صحيح لودسل در شرايط آب و هوايي مختلف مي گردد.
باسكول مركب روي زمين مدل P51

باسكول مركب روي زمين مدل P51

تفاوت اين نوع باسكول با مدل P50 عدم وجود محفظه قرار گيري لودسل بر روي پلاتفرم مي باشد در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح پيش ساخته مي باشد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 30 سانتي متر گودبرداري در محل پايه هاي باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداري مي باشد. در اين باسكول رمپ باسكول به صورت پيش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود طراحي منحصر به فرد اين باسكول و وجود لبه اي كناري پلاتفرم و نيوجرسي در روي پلاتفرم سبب مي شود كه علاوه بر حفاظت وسيله نقليه ، چرخ وسيله نقليه دقيقاً بر روي محل مناسب جهت انجام توزين دقيق و صحيح قرارگيرد.
باسكول مركب روي زمين مدل C30

باسكول مركب روي زمين مدل C30

در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد نحوه ساخت اين باسكول بدين صورت است كه بتن ريزي و عمل آوري بتن نقاط اصلي صفحه باسكول در محل كارخانه صورت گرفته و مابقي بتن ريزي صفحه در محل نصب باسكول انجام مي گردد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 30 سانتي متر گودبرداري در محل پايه هاي باسكول قابل نصب و بهره برداري مي باشد در اين باسكول رمپ باسكول به صورت پيش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود همچنين به دليل اينكه بخشي از بتن ريزي اين باسكول در محل نصب صورت مي گيرد وزن سازه باسكول كمتر بوده و لذا هزينه حمل باسكول پايين بوده و جهت نصب سازه به يك چرثقيل سبك نياز داريم .
باسكول مركب داخل زمين مدل C40

باسكول مركب داخل زمين مدل C40

در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد نحوه ساخت اين باسكول بدين صورت است كه بتن ريزي و عمل آوري بتن نقاط اصلي صفحه باسكول در محل كارخانه صورت گرفته و مابقي بتن ريزي صفحه در محل نصب باسكول انجام مي گردد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 65 سانتي متر گودبرداري در محل پايه هاي باسكول قابل نصب و بهره برداري مي باشد با توجه به اينكه اين باسكول به صورت داخل زمين مي باشد نيازي به رمپ ندارد، همچنين به دليل اينكه بخشي از بتن ريزي اين باسكول در محل نصب صورت مي گيرد وزن سازه باسكول كمتر بوده و لذا هزينه حمل باسكول پايين بوده و جهت نصب سازه به يك چرثقيل سبك نياز داريم .
باسكول تمام فلز داخل زمين مدل M40

باسكول تمام فلز داخل زمين مدل M40

اين نوع باسكول ها از نوع باسكول هاي فلزي داراي شاسي اصلي مي باشد در باسكول هايM40 شاسي فلزي وظيفه اصلي تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنين علاوه بر شاسي اصلي، صفحه هم به صورت تركيبي از تيرآهن و ورق ساخته شده است باسكول هاي مدل M40 با فونداسيون اجرا در محل كه حدود 230 سانتي متر گودبرداري نياز دارد قابل ارائه خواهد بود و دسترسي به لودسل از دريچه اي مجزا و از كنار باسكول مي باشد.
باسكول تمام فلز روي زمين مدل M50

باسكول تمام فلز روي زمين مدل M50

اين نوع باسكول ها از نوع باسكول هاي فلزي داراي شاسي اصلي مي باشد در باسكول هايM50 شاسي فلزي وظيفه اصلي تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنين علاوه بر شاسي اصلي، صفحه هم بصورت تركيبي از تيرآهن و ورق ساخته شده است باسكول هاي مدل M50 با فونداسيون پيش ساخته قابل ارائه خواهد بود وهمچنين صفحه روي باسكول بصورت پالت هاي مجزا طراحي شده كه تعداد اين پالت ها با توجه به ظرفيت و ابعاد باسكول متفاوت مي باشد.
باسكول بتن فلز داخل زمين مدل S40

باسكول بتن فلز داخل زمين مدل S40

اين نوع باسكول ها از نوع باسكول هاي بتن فلز داراي شاسي اصلي مي باشد در باسكول هاي S40 شاسي فلزي وظيفه اصلي تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنين علاوه بر شاسي اصلي، صفحه هم بصورت تركيبي از آرماتور و بتن ساخته شده است باسكول هاي مدل S40 با فونداسيون اجرا در محل كه حدود 230 سانتي متر گودبرداري نياز دارد قابل ارائه خواهد بود و دسترسي به لودسل از دريچه اي مجزا و از كنار باسكول مي باشد. به علت اينكه بتن ريزي صفحه باسكول در محل صورت مي گيرد مدت زمان لازم براي اينكه باسكول به بهره برداري برسد طولاني تر خواهد شد چراكه براي اينكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نياز است.
باسكول بتن فلز روي زمين مدل S50

باسكول بتن فلز روي زمين مدل S50

اين نوع باسكول ها از نوع باسكول هاي فلزي داراي شاسي اصلي مي باشد در باسكول هايS50 شاسي فلزي وظيفه اصلي تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنين علاوه بر شاسي اصلي، صفحه هم بصورت تركيبي از آرماتور و بتن ساخته شده است باسكول هاي مدل S50 با فونداسيون پيش ساخته قابل ارائه خواهد بود به علت اينكه بتن ريزي صفحه باسكول در محل صورت مي گيرد مدت زمان لازم براي اينكه باسكول به بهره برداري برسد طولاني تر خواهد شد چراكه براي اينكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نياز است.
باسكول مركب روي زمين مدل P10

باسكول مركب روي زمين مدل P10

در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح پيش ساخته مي باشد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 30 سانتي متر گودبرداري در محل پايه هاي باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداري مي باشد. در اين باسكول رمپ باسكول به صورت اجرا در محل و در محل نصب باسكول ساخته مي شود.
باسكول مركب داخل زمين مدل P20

باسكول مركب داخل زمين مدل P20

در اين نوع باسكول ها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح پيش ساخته مي باشد اين باسكول قابل ارائه با فونداسيون پيش ساخته بوده و تنها با 65 سانتي متر گودبرداري در محل نصب باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداري مي باشد. اين نوع باسكول با توجه به اينكه از نوع داخل زمين مي باشد نيازي به رمپ ندارد.
باسكول تمام فلز روي زمين مدل M10

باسكول تمام فلز روي زمين مدل M10

شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و ورق باسكول طراحي و توليد مي گردد باسكول هاي مدل M10 با فونداسيون پيش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسي به لودسل از بالا مي باشد. رمپ اين نوع باسكول ها نيز به صورت اجرا در محل اجرا مي گردد.
باسكول تمام فلز داخل زمين مدل M20

باسكول تمام فلز داخل زمين مدل M20

در اين نوع باسكول بدنه كلي باسكول به صورت تركيبي از تيرآهن و ورق ساخته مي شود اين نوع باسكول هاي شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و ورق باسكول طراحي و توليد مي گردد باسكول هاي مدل M20 با فونداسيون پيش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسي به لودسل از بالا مي باشد.
باسكول بتن فلز روي زمين مدل S10

باسكول بتن فلز روي زمين مدل S10

در اين نوع باسكول بدنه كلي باسكول به صورت تركيبي ازفلز و بتن مي باشد اين نوع باسكول هاي شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن طراحي و توليد مي گردد باسكول هاي مدل S10 با فونداسيون پيش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسي به لودسل از بالا مي باشد. رمپ اين نوع باسكول ها نيز بصورت اجرا در محل اجرا مي گردد. اينكه بتن ريزي صفحه باسكول در محل صورت مي گيرد مدت زمان لازم براي اينكه باسكول به بهره برداري برسد طولاني تر خواهد شد چراكه براي اينكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نياز است.
باسكول بتن فلز داخل زمين مدل S20

باسكول بتن فلز داخل زمين مدل S20

در اين نوع باسكول بدنه كلي باسكول به صورت تركيبي از تيرآهن و ورق ساخته مي شود اين نوع باسكول هاي شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و ورق باسكول طراحي و توليد مي گردد باسكول هاي مدل S20 با فونداسيون پيش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسي به لودسل از بالا مي باشد. به علت اينكه بتن ريزي صفحه باسكول در محل صورت مي گيرد مدت زمان لازم براي اينكه باسكول به بهره برداري برسد طولاني تر خواهد شد چراكه براي اينكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نياز است.