باسكول باسكول

باسكول جاده ای دستگاهی است كه وسایل نقلیه جاده ای اعم از كامیون، تریلر و كمر شكن را در یك مرحله و با استفاده از نیروی جاذبه زمین توزین می كند باسكول های ساخت گروه فرد ایران به طور معمول در دو نوع روی زمین و داخل زمین و در ظرفیت های 5 الی 200 تن و در ابعاد 2×4 متر الی 4×24 متر تولید می گردند. این باسكول ها با توجه به صنف مشتری و نوع كاربری باسكول در سه نوع تجاری، صنعتی و سنگین طراحی و تولید می گردد .همچنین باسكول های جاده ای با توجه به مواد به كار رفته در ساخت آن در سه نوع مركب، تمام فلز و بتن فلز ساخته می شوند. در باسكول های مركب جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد. در باسكول های تمام فلز شاسی فلزی وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد در این باسكول ها علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم به صورت تركیبی از تیرآهن و ورق ساخته شده است و در باسكول های بتن فلز جنس شاسی از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد.تمامی باسكول های ساخت گروه فرد ایران  در ابعاد و ظرفیت های خاص طبق درخواست مشتری قابل طراحی و تولید خواهد بود.

باسكول مركب روی زمین مدل P30

باسكول مركب روی زمین مدل P30

در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح پیش ساخته می باشد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 30 سانتی متر گودبرداری در محل پایه های باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداری می باشد. در این باسكول رمپ باسكول به صورت پیش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود، همچنین در صورت درخواست مشتری این باسكول با گاردریل قابل ارائه خواهد بود.از دیگر خصوصیات این باسكول ارتفاع قرارگیری از سطح زمین می باشد كه می تواند با توجه به شرایط محل نصب باسكول این ارتفاع متفاوت و قابل تغییر باشد.
باسكول مركب داخل زمین مدل P40

باسكول مركب داخل زمین مدل P40

در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح پیش ساخته می باشد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 65 سانتی متر گودبرداری در محل نصب باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداری می باشد. این نوع باسكول با توجه به اینكه از نوع داخل زمین می باشد نیازی به رمپ ندارد. در این نوع باسكول برای دسترسی آسان به لودسل ها و زیر باسكول با توجه به ظرفیت و ابعاد باسكول دریچه هایی بر روی پلاتفرم باسكول تعبیه گردیده است.
باسكول مركب روی زمین مدل P50

باسكول مركب روی زمین مدل P50

در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح پیش ساخته می باشد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 30 سانتی متر گودبرداری در محل پایه های باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداری می باشد. در این باسكول رمپ باسكول به صورت پیش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود طراحی منحصر به فرد این باسكول و وجود لبه ای كناری پلاتفرم و نیوجرسی در روی پلاتفرم سبب می شود كه علاوه بر حفاظت وسیله نقلیه ، چرخ وسیله نقلیه دقیقاً بر روی محل مناسب جهت انجام توزین دقیق و صحیح قرارگیرد. همچنین در این باسكول برای قرارگیری لودسل یك محفظه مخصوص بر روی پلاتفرم تعبیه شده است كه وجود این محفظه علاوه بر حفاظت از لودسل سبب عملكرد صحیح لودسل در شرایط آب و هوایی مختلف می گردد.
باسكول مركب روی زمین مدل P51

باسكول مركب روی زمین مدل P51

تفاوت این نوع باسكول با مدل P50 عدم وجود محفظه قرار گیری لودسل بر روی پلاتفرم می باشد در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح پیش ساخته می باشد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 30 سانتی متر گودبرداری در محل پایه های باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداری می باشد. در این باسكول رمپ باسكول به صورت پیش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود طراحی منحصر به فرد این باسكول و وجود لبه ای كناری پلاتفرم و نیوجرسی در روی پلاتفرم سبب می شود كه علاوه بر حفاظت وسیله نقلیه ، چرخ وسیله نقلیه دقیقاً بر روی محل مناسب جهت انجام توزین دقیق و صحیح قرارگیرد.
باسكول مركب روی زمین مدل C30

باسكول مركب روی زمین مدل C30

در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد نحوه ساخت این باسكول بدین صورت است كه بتن ریزی و عمل آوری بتن نقاط اصلی صفحه باسكول در محل كارخانه صورت گرفته و مابقی بتن ریزی صفحه در محل نصب باسكول انجام می گردد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 30 سانتی متر گودبرداری در محل پایه های باسكول قابل نصب و بهره برداری می باشد در این باسكول رمپ باسكول به صورت پیش ساخته قابل ارائه و نصب خواهد بود همچنین به دلیل اینكه بخشی از بتن ریزی این باسكول در محل نصب صورت می گیرد وزن سازه باسكول كمتر بوده و لذا هزینه حمل باسكول پایین بوده و جهت نصب سازه به یك چرثقیل سبك نیاز داریم .
باسكول مركب داخل زمین مدل C40

باسكول مركب داخل زمین مدل C40

در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد نحوه ساخت این باسكول بدین صورت است كه بتن ریزی و عمل آوری بتن نقاط اصلی صفحه باسكول در محل كارخانه صورت گرفته و مابقی بتن ریزی صفحه در محل نصب باسكول انجام می گردد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 65 سانتی متر گودبرداری در محل پایه های باسكول قابل نصب و بهره برداری می باشد با توجه به اینكه این باسكول به صورت داخل زمین می باشد نیازی به رمپ ندارد، همچنین به دلیل اینكه بخشی از بتن ریزی این باسكول در محل نصب صورت می گیرد وزن سازه باسكول كمتر بوده و لذا هزینه حمل باسكول پایین بوده و جهت نصب سازه به یك چرثقیل سبك نیاز داریم .
باسكول تمام فلز داخل زمین مدل M40

باسكول تمام فلز داخل زمین مدل M40

این نوع باسكول ها از نوع باسكول های فلزی دارای شاسی اصلی می باشد در باسكول هایM40 شاسی فلزی وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنین علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم به صورت تركیبی از تیرآهن و ورق ساخته شده است باسكول های مدل M40 با فونداسیون اجرا در محل كه حدود 230 سانتی متر گودبرداری نیاز دارد قابل ارائه خواهد بود و دسترسی به لودسل از دریچه ای مجزا و از كنار باسكول می باشد.
باسكول تمام فلز روی زمین مدل M50

باسكول تمام فلز روی زمین مدل M50

این نوع باسكول ها از نوع باسكول های فلزی دارای شاسی اصلی می باشد در باسكول هایM50 شاسی فلزی وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنین علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم بصورت تركیبی از تیرآهن و ورق ساخته شده است باسكول های مدل M50 با فونداسیون پیش ساخته قابل ارائه خواهد بود وهمچنین صفحه روی باسكول بصورت پالت های مجزا طراحی شده كه تعداد این پالت ها با توجه به ظرفیت و ابعاد باسكول متفاوت می باشد.
باسكول بتن فلز داخل زمین مدل S40

باسكول بتن فلز داخل زمین مدل S40

این نوع باسكول ها از نوع باسكول های بتن فلز دارای شاسی اصلی می باشد در باسكول های S40 شاسی فلزی وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنین علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم بصورت تركیبی از آرماتور و بتن ساخته شده است باسكول های مدل S40 با فونداسیون اجرا در محل كه حدود 230 سانتی متر گودبرداری نیاز دارد قابل ارائه خواهد بود و دسترسی به لودسل از دریچه ای مجزا و از كنار باسكول می باشد. به علت اینكه بتن ریزی صفحه باسكول در محل صورت می گیرد مدت زمان لازم برای اینكه باسكول به بهره برداری برسد طولانی تر خواهد شد چراكه برای اینكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نیاز است.
باسكول بتن فلز روی زمین مدل S50

باسكول بتن فلز روی زمین مدل S50

این نوع باسكول ها از نوع باسكول های فلزی دارای شاسی اصلی می باشد در باسكول هایS50 شاسی فلزی وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد همچنین علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم بصورت تركیبی از آرماتور و بتن ساخته شده است باسكول های مدل S50 با فونداسیون پیش ساخته قابل ارائه خواهد بود به علت اینكه بتن ریزی صفحه باسكول در محل صورت می گیرد مدت زمان لازم برای اینكه باسكول به بهره برداری برسد طولانی تر خواهد شد چراكه برای اینكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نیاز است.
باسكول مركب روی زمین مدل P10

باسكول مركب روی زمین مدل P10

در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح پیش ساخته می باشد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 30 سانتی متر گودبرداری در محل پایه های باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداری می باشد. در این باسكول رمپ باسكول به صورت اجرا در محل و در محل نصب باسكول ساخته می شود.
باسكول مركب داخل زمین مدل P20

باسكول مركب داخل زمین مدل P20

در این نوع باسكول ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح پیش ساخته می باشد این باسكول قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته بوده و تنها با 65 سانتی متر گودبرداری در محل نصب باسكول در 3 روز قابل نصب و بهره برداری می باشد. این نوع باسكول با توجه به اینكه از نوع داخل زمین می باشد نیازی به رمپ ندارد.
باسكول تمام فلز روی زمین مدل M10

باسكول تمام فلز روی زمین مدل M10

شاسی اصلی ندارد و با تركیبی از تیر آهن و ورق باسكول طراحی و تولید می گردد باسكول های مدل M10 با فونداسیون پیش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسی به لودسل از بالا می باشد. رمپ این نوع باسكول ها نیز به صورت اجرا در محل اجرا می گردد.
باسكول تمام فلز داخل زمین مدل M20

باسكول تمام فلز داخل زمین مدل M20

در این نوع باسكول بدنه كلی باسكول به صورت تركیبی از تیرآهن و ورق ساخته می شود این نوع باسكول های شاسی اصلی ندارد و با تركیبی از تیر آهن و ورق باسكول طراحی و تولید می گردد باسكول های مدل M20 با فونداسیون پیش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسی به لودسل از بالا می باشد.
باسكول بتن فلز روی زمین مدل S10

باسكول بتن فلز روی زمین مدل S10

در این نوع باسكول بدنه كلی باسكول به صورت تركیبی ازفلز و بتن می باشد این نوع باسكول های شاسی اصلی ندارد و با تركیبی از تیر آهن و بتن طراحی و تولید می گردد باسكول های مدل S10 با فونداسیون پیش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسی به لودسل از بالا می باشد. رمپ این نوع باسكول ها نیز بصورت اجرا در محل اجرا می گردد. اینكه بتن ریزی صفحه باسكول در محل صورت می گیرد مدت زمان لازم برای اینكه باسكول به بهره برداری برسد طولانی تر خواهد شد چراكه برای اینكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نیاز است.
باسكول بتن فلز داخل زمین مدل S20

باسكول بتن فلز داخل زمین مدل S20

در این نوع باسكول بدنه كلی باسكول به صورت تركیبی از تیرآهن و ورق ساخته می شود این نوع باسكول های شاسی اصلی ندارد و با تركیبی از تیر آهن و ورق باسكول طراحی و تولید می گردد باسكول های مدل S20 با فونداسیون پیش ساخته قابل ارائه خواهد بود و دسترسی به لودسل از بالا می باشد. به علت اینكه بتن ریزی صفحه باسكول در محل صورت می گیرد مدت زمان لازم برای اینكه باسكول به بهره برداری برسد طولانی تر خواهد شد چراكه برای اینكه بتن به استحكام لازم برسد حداقل 45 روز زمان نیاز است.