باسكول دامپ تراك باسكول دامپ تراك

دامپ تراك به نوعي ازكاميون هاي غول پيكرگفته مي شود  كه براي حمل و نقل و جابجايي حجم عظيمي ازموادي مانند شن و ماسه، سنگريزه و نخاله هاي معدني وساختماني ، خاك و ... درمعادن استفاده مي گرددبا توجه به اينكه اين كاميون هاي غول پيكر اقدام به جابجايي مواد از معادن مي نماينددرخيلي از مواقع جهت كنترل و برنامه ريزي نياز به توزين اين وسيله نقليه وجود دارد لذا نياز به باسكولي مي باشدكه توانايي توزين اين وسيله نقليه را داشته باشد.گروه توزين ، شركت صنعتي فرد ایران  با توجه به دارا بودن دانش و تكنولوژي توليد انواع سيستم هاي توزين اقدام به توليدسيستم توزين دامپ تراك در دو نوع فلزي و پيش ساخته بتني نموده است كه نوع پيش ساخته بتني براي اولين براي توزين دامپ تراك هاي سنگين و عظيم طراحي و توليد گرديده است و در برخي از معادن كشور نصب و بهره برداري گرديده است از جمله خصوصيات باسكول هاي دامپ تراك بتني پيش ساخته مي توان به ارائه آن با فونداسيون پيش ساخته، زمان كوتاه نصب و راه اندازي( 5 روز ) ، امكان جابجايي باسكول بهمراه فونداسيون و ... اشاره نمود. استفاده از لودسل هاي منحصر به فرد و همچنين طراحي خاص ان با توجه ميزان توزين روزانه آن از جمله نكات شاخص اين باسكول ها مي باشد. اين باسكول ها كه از نظر دقت و استحكام در نوع خود بي نظير بوده و مطابق با استانداردهاي جهاني و  سازمان ملي استانداردايران طراحي، نصب و كاليبره گرديده است.  

باسكول دامپ تراك

باسكول دامپ تراك

دامپ تراك به نوعي از كاميون هاي غول پيكر گفته مي شودكه براي حمل و نقل و جابجايي حجم عظيمي از موادي مانند شن و ماسه، سنگريزه و نخاله هاي معدني و ساختماني ، خاك و ... در معادن استفاده مي گردد.شركت فرد ایران  با توجه به دارا بودن دانش و تكنولوژي توليد انواع سيستم هاي توزين اقدام به توليد سيستم توزين دامپ تراك در دو نوع فلزي و پيش ساخته بتني نموده است.