باسكول ريلي باسكول ريلي

گروه توزين ، شرکت صنعتي فرد ایران  اولين توليد كننده باسكول‌های قطار كش در ايران بوده كه در اوايل سال 1375 اولين نمونه آن را با عقد قرارداد با راه آهن سراسری كشور در اسكله شهيد رجائي بندرعباس نصب و راه اندازی نمود و مورد توجه فوق العاده مسئولين ذيربط (معاونت محترم وزارت راه و ترابری وقت و مدير عامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران )‌ قرارگرفت و به همين سبب در سال 1375 در روز جهانی استاندارد لوح نوآوری و ابداع از جانب موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به اين شركت به علت ساخت و توليد باسكول‌های ديناميكی قطاركش اعطاء گرديد. باسكول‌های قطاركش در دو نوع استاتيک و ديناميک بسته به نياز مشتری ارايه می‌گردد. استفاده از لودسل‌های بسيار معتبر و در بالاترين كلاس جهانی و همينطور استفاده از برد الكترونيكيA/D با تكنولوژی منحصر به فرد با دقت 21 بيت و فيلترينگ بسيار هوشمند ضامن دقت بسيار بالای اين نوع سيستم‌های توزين می‌باشند.

سيستم‌های توزين قطاركش

سيستم‌های توزين قطاركش

باسكول‌های قطاركش در دو نوع استاتيک و ديناميک بسته به نياز مشتری ارايه می‌گردد. استفاده از لودسل‌های بسيار معتبر و در بالاترين كلاس جهانی و همينطور استفاده از برد الكترونيكيA/D با تكنولوژی منحصر به فرد با دقت 21 بيت و فيلترينگ بسيار هوشمند ضامن دقت بسيار بالای اين نوع سيستم‌های توزين می‌باشند.