باسكول كفه اي باسكول كفه اي

باسكول كفه اي وسيله اي است كه  با ساختار فلزي يكپارچه، طراحي فوق العاده مناسب براي توزين مواد مختلف در انبارها، ميوه فروشي و ديگر صنايع  در ظرفيت هاي 1 الي 40 تن و در ابعاد كفه  1×1 تا 3×3 مترتوليد و ارائه مي گردد.

باسکول کفه ای

باسکول کفه ای

اين دستگاه توزين با ساختار فلزي يكپارچه، طراحي فوق العاده مناسب براي توزين مواد مختلف در انبارها، ميوه فروشي و ديگر صنايع در ظرفيت هاي 1 الي 40 تن و در ابعاد كفه 1×1 تا 3×3 مترتوليد و ارائه مي گردد.