باسكول كفه اي باسكول كفه اي

باسكول كفه ای وسیله ای است كه  با ساختار فلزی یكپارچه، طراحی فوق العاده مناسب برای توزین مواد مختلف در انبارها، میوه فروشی و دیگر صنایع  در ظرفیت های 1 الی 40 تن و در ابعاد كفه  1×1 تا 3×3 مترتولید و ارائه می گردد.

باسکول کفه ای

باسکول کفه ای

این دستگاه توزین با ساختار فلزی یكپارچه، طراحی فوق العاده مناسب برای توزین مواد مختلف در انبارها، میوه فروشی و دیگر صنایع در ظرفیت های 1 الی 40 تن و در ابعاد كفه 1×1 تا 3×3 مترتولید و ارائه می گردد.