ترازو ترازو

ترازو هاي فروشگاهي فرد ایران جهت استفاده در فروشگاه ها در ظرفيت 50 الي 110 كيلوگرم و به صورت محدود توليد و به بازار ارائه مي گردد.

ترازوی فروشگاهی TEC 125

ترازوی فروشگاهی TEC 125

ترازوي TEC 125به كاربر اين امكان را مي‌دهد تا توزيني فوق العاده دقيق را به راحتي با استفاده از امكانات ويژه اين دستگاه انجام دهد. نمايشگر اين ترازو از نوع LED دو طرفه بوده تا توزين را براي كاربر تسهيل نمايد همچنين اين ترازو داراي نمايشگرهاي سه رديفه با امكان نمايش وزن، قيمت واحد و قيمت كل مي‌باشد.
ترازوی فروشگاهی TEC 100

ترازوی فروشگاهی TEC 100

ترازوی TEC 100به كاربر اين امكان را می‌دهد تاتوزينی سريع و فوق العاده دقيق را انجام دهد. دقت اين ترازو نسبت به نمونه‌های مشابه بسيار بالا بوده به صورتی كه دارای دقت 1 گرم برای توزين كمتر از 5 كيلوگرم و دقت 5 گرم براي توزين 5 تا 30 كيلوگرم می‌باشد.بدنه اين سيستم كاملاٌ فلزی و بادوام و با پوشش رنگ كوره‌ای است. ترازوی TEC 100 مناسب جهت كارخانجات، آزمايشگاه‌ها، دفاتر خدماتی و ... است.