تعمير و نگه داري باسكول تعمير و نگه داري باسكول

Untitled Document

باسكول وسيله ابزاردقيقي است كه مي بايست همواره در طول زمان بهره برداري اندازه گيري دقيق وقابل اطميناني را براي صاحب خود داشته باشد پس وظيفه اصلي يك باسكول انجام اندازه گيري دقيق و قابل اطمينان همواره در طول زمان بهره برداري مي باشد. باسكول ها مي توانند با تركيبي از مواد مختلف و در مدل هاي مختلف و با شرايط متفاوت درتوليد ساخته شوند ولي مهم اطمينان از عملكرد باسكول يعني اندازه گيري دقيق و قابل اطمينان همواره در طول زمان بهره برداري مي باشد. لذا وظيفه اصلي يك باسكول نيز فقط و فقط اندازه گيري دقيق و قابل اطمينان همواره در طول زمان بهره برداري مي‌باشد با توجه به مطالب مذكور وظيفه ذاتي يك باسكول يعني اندازه گيري دقيق و قابل اطمينان همواره در طول زمان بهره برداري بسيار مهم تر از مواد به كار رفته در ساخت و نوع قطعات پكيج يك باسكول و يا شكل ظاهري آن مي‌باشد زيرا زماني كه يك باسكول به وظيفه اصلي خود همواره در طول زمان بهره برداري درست عمل نمايد مي توان اطمينان حاصل نمود كه  قطعا طراحي، مواد و قطعات به كار رفته در ساخت آن و توليد آن مطابق با اصول مهندسي و استانداردهاي ملي و بين المللي بوده است.

توزين غير دقيق يك باسكول مي تواند در كوتاه مدت معادل چند برابر ارزش اقتصادي باسكول را به صاحب آن تحميل نمايد اين موضوع به راحتي و يك حساب و كتاب ساده قابل اثبات مي باشد يكي از راه هايي كه مي توان ازآن طريق ازعملكرد باسكول اطمينان حاصل نمود تعمير و نگهداري صحيح باسكول مي باشد.

♦   براي كسب اطلاعات بيشتر و انجام مشاوره در اين خصوص فقط كافيست با ما تماس بگيريد.