تعمير و نگه داري باسكول تعمير و نگه داري باسكول

Untitled Document

باسكول وسیله ابزاردقیقی است كه می بایست همواره در طول زمان بهره برداری اندازه گیری دقیق وقابل اطمینانی را برای صاحب خود داشته باشد پس وظیفه اصلی یك باسكول انجام اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان همواره در طول زمان بهره برداری می باشد. باسكول ها می توانند با تركیبی از مواد مختلف و در مدل های مختلف و با شرایط متفاوت درتولید ساخته شوند ولی مهم اطمینان از عملكرد باسكول یعنی اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان همواره در طول زمان بهره برداری می باشد. لذا وظیفه اصلی یك باسكول نیز فقط و فقط اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان همواره در طول زمان بهره برداری می‌باشد با توجه به مطالب مذكور وظیفه ذاتی یك باسكول یعنی اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان همواره در طول زمان بهره برداری بسیار مهم تر از مواد به كار رفته در ساخت و نوع قطعات پكیج یك باسكول و یا شكل ظاهری آن می‌باشد زیرا زمانی كه یك باسكول به وظیفه اصلی خود همواره در طول زمان بهره برداری درست عمل نماید می توان اطمینان حاصل نمود كه  قطعا طراحی، مواد و قطعات به كار رفته در ساخت آن و تولید آن مطابق با اصول مهندسی و استانداردهای ملی و بین المللی بوده است.

توزین غیر دقیق یك باسكول می تواند در كوتاه مدت معادل چند برابر ارزش اقتصادی باسكول را به صاحب آن تحمیل نماید این موضوع به راحتی و یك حساب و كتاب ساده قابل اثبات می باشد یكی از راه هایی كه می توان ازآن طریق ازعملكرد باسكول اطمینان حاصل نمود تعمیر و نگهداری صحیح باسكول می باشد.

♦   برای كسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره در این خصوص فقط كافیست با ما تماس بگیرید.