تماس با ما تماس با ما

 

                           خط ویژه:        8234-021                 

            تلفن        :      ۸۸۸۱۱۲۶۰ (۲۱) ۹۸+

              نمابر       :      ۸۸۸۴۶۶۶۲ (۲۱)۹۸+  

              پست الكترونيك    :   info@towzin.com

                                            info@fardiran.com     

 

دفتر مركزي :تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی،ساختمان شماره۲۹

 صندوق پستي  :   ۱۵۳۵ -  ۱۵۸۱۵     

        كد پستي    :  ۱۳۹۴۴ - ۱۵۸۱۶