ثبت پیشنهادات ثبت پیشنهادات

 

گروه توزين، شرکت صنعتی فرد ایران در نظر دارد که پيشنهادات مخاطبان را اخذ نموده تا بر اساس داده هاي آماري و ارائه گزارش‌هاي تحليلي به مجموعه مديران شركت امكان خدمات رساني به مشتريان بعنوان ولي نعمت اين بنگاه اقتصادي، بيش از پيش فراهم شود. لذا خواهشمند است با ارائه پيشنهادات خود ما را در رسيدن به اين مهم ياري نماييد.