ثبت پیشنهادات ثبت پیشنهادات

 

گروه توزین، شرکت صنعتی فرد ایران در نظر دارد که پیشنهادات مخاطبان را اخذ نموده تا بر اساس داده های آماری و ارائه گزارش‌های تحلیلی به مجموعه مدیران شركت امكان خدمات رسانی به مشتریان بعنوان ولی نعمت این بنگاه اقتصادی، بیش از پیش فراهم شود. لذا خواهشمند است با ارائه پیشنهادات خود ما را در رسیدن به این مهم یاری نمایید.