جعبه تقسيم جعبه تقسيم

جانكشن باكس وسيله اي است كه وظيفه اتصال لودسل ها به يكديگر و يكسان سازي نقاط مختلف باسكول از لحاظ نمايش وزن را بر عهده دارد. اهميت جانكشن باكس تا جايي است كه نهايت دقت لودسل و نشاندهنده باسكول به دقت آن وابسته است. امروزه در باسكول هاي تمام الكترونيك شاهد مشكلاتي هستيم كه ناشي از عدم شناخت اين وسيله مهم الكترونيكي است كه با يك ولتاژ بسيار كوچك در لودسل سر و كار دارد. جعبه تقسيم مدل ضد رطوبت تنها جعبه تقسيمي است كه قسمت الكترونيكي آن ضد رطوبت مي باشد. اين ويژگي در جعبه تقسيم هاي ديگر وجود ندارد و با كمترين رطوبت صدها كيلوگرم خطا در توزين ايجاد مي نمايد.

جعبه تقسيم پتانسيومتري

جعبه تقسيم پتانسيومتري

در اين جعبه تقسيم ها مقاومت يكي از قطعات و اجزاي اصلي مي باشد و از آن، جهت پوشاندن ايرادات باسكول نظير ضعف پلاتفرم، فونداسيون غير استاندارد، لودسل نامرغوب، نصب نامناسب باسكول و ... در زمان كاليبراسيون و استاندارد استفاده مي شود لازم به ذكر است از مقاومت ،جهت تغيير ولتاژ خروجي لودسل ( ورودي نشاندهنده ) استفاده مي شود از طرفي مقاومت ها به تغييرات دما و رطوبت حساس بوده و موجب خطا در اندازه گيري وزن مي گردند.
جعبه تقسيم ضد رطوبت

جعبه تقسيم ضد رطوبت

اين جعبه تقسيم ها علاوه بر اينكه داراي عنصر مقاومت نمي باشند داراي طراحي منحصر به فرد بوده و برد اين جعبه ها به گونه اي طراحي شده است كه در مقابل رطوبت بسيار زياد هم خيلي مقاوم مي باشد . با توجه به عدم استفاده از مقاومت، تنها در باسكولي مي توان از اين جعبه تقسيم استفاده نمود كه در آن باسكول همه قطعات آن اعم از الكترونيك و سازه و فونداسيون از استاندارد مطلوب و مناسبي برخوردار باشند.