خط مشي كيفيت خط مشي كيفيت

هدف عاليه گروه‌ توزين‌الكتريك ارائه اطلاعات صحیح به مشتريان در جهت کمک به شناسايي درست نيازهاي آنها و برآورده ساختن تقاضاهای ناشی از آن ودر نهايت افزايش رضايت و کسب اعتماد مشتريان ميباشد. در راستاي اين هدف، شركت اقدام به شناسايي فرآيندهاي مرتبط نموده و بدین سبب، هم‌ اکنون ضمن افزایش هماهنگي و تعامل، تمامی فرآيندهاي سازمان به صورت يك الزام هميشگي در سطح مجموعه قرار گرفته است.

 سياستها و اهداف كلي سازمان را به شرح زير اعلام ميداريم:

  • برقراری سيستم مديريت كيفيت براساس استانداردISO 9001:2000  و کوشش در حفظ و بهبود مستمر آن
  • بهبود همواره كيفيت محصولات و خدمات و حرکت بدون توقف به سوی افزايش رضايتمندي مشتريان تا کسب اعتماد ايشان
  • دستیابی به خرسندی مشتریان در هر مرحله از فرآیندهای ارتباطی فی‌ ما بین با آموزش كاركنان، توسعه‌منابع‌انساني، نوآوري، همگامی با استانداردهاي ملي و بينالمللي و ايجاد بستري مناسب جهت مشاركت فكري كاركنان
  • با رعايت اصول اخلاق حرفه اي، صداقت و پايبندي به تعهدات، ضمن ارتقاء فرهنگ سازماني، مسئوليت‌ پذيري يكايك كاركنان را در روندی روبه‌ رشد متعالی سازیم.
  • از طريق افزايش سهم بازار، كاهش قيمت تمام شده و حذف خطاهاي درون سازماني، علاوه بر تعیین قیمت منطقی محصولات، ذينفعان مجموعه را هر چه بیشتر بهره‌ مند سازیم.
  • سرعت بخشیدن به افزایش سهم بازارهاي بين‌ المللي كه از اهداف كلان و استراتژيك گروه توزين الكتريك مي‌باشد، از طريق بهبود كيفيت محصولات، خدمات و بازاريابي
  • ارتقاء صنعت توزين به واسطه پیشرفت و همراهی با تكنولوژي‌هاي جديد در سطح جهانی با بهينه نمودن و طراحي محصولات جديد

اينجانب متعهد مي‌گردم تا اين خط مشي را در كل سازمان تسري و آن را به صورت ساليانه مورد بازبيني قرار داده تا از سازگاري آن با مقاصد شركت اطمينان حاصل گردد.

لازم است تمامی مديران و كاركنان شركت، اين خط‌ مشي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده تا به روندی رو به رشد دست یابیم.