خط مشی کیفیت خط مشی کیفیت

هدف عالیه گروه‌ توزین‌، شرکت صنعتی فرد ایران ارائه اطلاعات صحیح به مشتریان در جهت کمک به شناسایی درست نیازهای آنها و برآورده ساختن تقاضاهای ناشی از آن ودر نهایت افزایش رضایت و کسب اعتماد مشتریان میباشد. در راستای این هدف، شركت اقدام به شناسایی فرآیندهای مرتبط نموده و بدین سبب، هم‌ اکنون ضمن افزایش هماهنگی و تعامل، تمامی فرآیندهای سازمان به صورت یك الزام همیشگی در سطح مجموعه قرار گرفته است.

 سیاستها و اهداف كلی سازمان را به شرح زیر اعلام میداریم:

 • برقراری سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد   015ISO 9001:2  و کوشش در حفظ و بهبود مستمر آن
 • برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندار د   015ISO 14001:2  و کوشش در حفظ و بهبود مستمر آن
 • برقراری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیطی بر اساس استاندار د   007ISO 18001:2  و کوشش در حفظ و بهبود مستمر آن
 • برقراری سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • برقراری سیستم شکایت مشتریان بر اساس استاندار د   014ISO 10002:2  و کوشش در حفظ و بهبود مستمر آن
 • بهبود همواره كیفیت محصولات و خدمات و حرکت بدون توقف به سوی افزایش رضایتمندی مشتریان تا کسب اعتماد ایشان
 • دستیابی به خرسندی مشتریان در هر مرحله از فرآیندهای ارتباطی فی‌ ما بین با آموزش كاركنان، توسعه‌منابع‌انسانی، نوآوری، همگامی با استانداردهای ملی و بینالمللی و ایجاد بستری مناسب جهت مشاركت فكری كاركنان
 • با رعایت اصول اخلاق حرفه ای، صداقت و پایبندی به تعهدات، ضمن ارتقاء فرهنگ سازمانی، مسئولیت‌ پذیری یكایك كاركنان را در روندی روبه‌ رشد متعالی سازیم.
 • از طریق افزایش سهم بازار، كاهش قیمت تمام شده و حذف خطاهای درون سازمانی، علاوه بر تعیین قیمت منطقی محصولات، ذینفعان مجموعه را هر چه بیشتر بهره‌ مند سازیم.
 • سرعت بخشیدن به افزایش سهم بازارهای بین‌ المللی كه از اهداف كلان و استراتژیك گروه توزین ، شرکت صنعتی فرد ایران می‌باشد، از طریق بهبود كیفیت محصولات، خدمات و بازاریابی
 • ارتقاء صنعت توزین به واسطه پیشرفت و همراهی با تكنولوژی‌های جدید در سطح جهانی با بهینه نمودن و طراحی محصولات جدید

اینجانب متعهد می‌گردم تا این خط مشی را در كل سازمان تسری و آن را به صورت سالیانه مورد بازبینی قرار داده تا از سازگاری آن با مقاصد شركت اطمینان حاصل گردد.

لازم است تمامی مدیران و كاركنان شركت، این خط‌ مشی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده تا به روندی رو به رشد دست یابیم.