كاتالوگ محصولات كاتالوگ محصولات

شركت فرد ایران  همواره سعی بر آن داشته كه با استفاده از تكنولوژی های روز دنیا و استفاده از اساتید فن در حوزه های مختلف اقدام به خدمات رسانی مطلوب در همه حوزه ها به كلیه مخاطبان خود نماید در این راستا واحد بازاریابی شركت با استفاده از نیرو های متخصص و كارآمد اقدام به شناسایی نیازهای مشتریان خود نموده و برای هر محصول كاتالوگ مرتبطی را تهیه و در اختیار مخاطبان خود قرار داده است این كاتالوگ ها به دو صورت چاپی و الكترونیكی قابل دریافت می باشد جهت دریافت فایل كاتالوگ محصول خود می توانید از طریق لیستی كه در ذیل آمده است اقدام فرمایید.

$onvan

کاتالوگ باسکول تمام فلز M10

کاتالوگ باسکول تمام فلز M10
دانلود
$onvan

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M50

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M50
دانلود
$onvan

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M20

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M20
دانلود
$onvan

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M40

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M40
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s10

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s10
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s20

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s20
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s40

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s40
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s50

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s50
دانلود
$onvan

دام کش

دام کش
دانلود
$onvan

دامپ تراک

دامپ تراک
دانلود