كاتالوگ محصولات كاتالوگ محصولات

شركت فرد ایران  همواره سعي بر آن داشته كه با استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا و استفاده از اساتيد فن در حوزه هاي مختلف اقدام به خدمات رساني مطلوب در همه حوزه ها به كليه مخاطبان خود نمايد در اين راستا واحد بازاريابي شركت با استفاده از نيرو هاي متخصص و كارآمد اقدام به شناسايي نيازهاي مشتريان خود نموده و براي هر محصول كاتالوگ مرتبطي را تهيه و در اختيار مخاطبان خود قرار داده است اين كاتالوگ ها به دو صورت چاپي و الكترونيكي قابل دريافت مي باشد جهت دريافت فايل كاتالوگ محصول خود مي توانيد از طريق ليستي كه در ذيل آمده است اقدام فرماييد.

$onvan

کاتالوگ باسکول تمام فلز M10

کاتالوگ باسکول تمام فلز M10
دانلود
$onvan

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M50

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M50
دانلود
$onvan

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M20

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M20
دانلود
$onvan

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M40

باسکول تمام فلز روي زمين مدل M40
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s10

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s10
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s20

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s20
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s40

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s40
دانلود
$onvan

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s50

باسکول بتن فلز روي زمين مدل s50
دانلود
$onvan

دام کش

دام کش
دانلود
$onvan

دامپ تراک

دامپ تراک
دانلود