كاتالوگ محصولات كاتالوگ محصولات

شركت فرد ایران  همواره سعي بر آن داشته كه با استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا و استفاده از اساتيد فن در حوزه هاي مختلف اقدام به خدمات رساني مطلوب در همه حوزه ها به كليه مخاطبان خود نمايد در اين راستا واحد بازاريابي شركت با استفاده از نيرو هاي متخصص و كارآمد اقدام به شناسايي نيازهاي مشتريان خود نموده و براي هر محصول كاتالوگ مرتبطي را تهيه و در اختيار مخاطبان خود قرار داده است اين كاتالوگ ها به دو صورت چاپي و الكترونيكي قابل دريافت مي باشد جهت دريافت فايل كاتالوگ محصول خود مي توانيد از طريق ليستي كه در ذيل آمده است اقدام فرماييد.

$onvan

باسکول مرکب روي زمين مدل c30

باسکول مرکب روي زمين مدل c30
دانلود
$onvan

باسکول مرکب روي زمين مدل c40

باسکول مرکب روي زمين مدل c40
دانلود
$onvan

باسکول مرکب روي زمين مدل p30

باسکول مرکب روي زمين مدل p30
دانلود
$onvan

باسکول مرکب روي زمين مدل p40

باسکول مرکب روي زمين مدل p40
دانلود
$onvan

باسکول مرکب روي زمين مدل p50

باسکول مرکب روي زمين مدل p50
دانلود
$onvan

باسکول مرکب روي زمين مدل p51

باسکول مرکب روي زمين مدل p51
دانلود
$onvan

قله سنگ کش

قله سنگ کش
دانلود
$onvan

باسکول سيار

باسکول سيار
دانلود
$onvan

باسکول کفه اي

باسکول کفه اي
دانلود
$onvan

باسکولت

باسکولت
دانلود