نرم افزار نرم افزار

گروه فرد ایران  با اتكا بر سوابق خود در طراحی و تولید سیستم های توزین جاده ای و صنعتی و با بررسی دقیق نیازهای كاربران و صاحبان باسكول و هم فكری متولیان علم و فناوری اقدام به تهیه نرم افزار جامع اتوماسیون توزین نموده است این نرم افزار جامع كه دارای ویژگی های منحصر به فرد بسیاری می باشد، می تواند با اتصال به سیستم نشاندهنده باسكول اطلاعات را با دقت كامل ثبت و ضبط نموده و در مواقع مورد نیاز اقدام به ارائه خروجی نماید. این نرم افزار در چند نسخه مختلف ، بر اساس قابلیت های متفاوت بوده و قابل استفاده برای تمامی صنوف نیازمند به توزین اعم از سیستم های توزین صنعتی و یا باسكول های جاده ای می‌باشد.

نرم افزار توزین

نرم افزار توزین

گروه فرد ایران با اتكا بر سوابق خود در طراحی و تولید سیستم های توزین جاده ای و صنعتی و با بررسی دقیق نیازهای كاربران و صاحبان باسكول و هم فكری متولیان علم و فناوری اقدام به تهیه نرم افزار جامع اتوماسیون توزین نموده است این نرم افزار جامع كه دارای ویژگی های منحصر به فرد بسیاری می باشد، می تواند با اتصال به سیستم نشاندهنده باسكول اطلاعات را با دقت كامل ثبت و ضبط نموده و در مواقع مورد نیاز اقدام به ارائه خروجی نماید. این نرم افزار در چند نسخه مختلف ، بر اساس قابلیت های متفاوت بوده و قابل استفاده برای تمامی صنوف نیازمند به توزین اعم از سیستم های توزین صنعتی و یا باسكول های جاده ای می‌باشد .جهت دریافت نسخه رایگان كلیك فرمایید.
سیستم جامع كنترل هوشمند باسكول جاد ه ای

سیستم جامع كنترل هوشمند باسكول جاد ه ای

در حال حاضر سامانه های مدیریتی موجود بر کنترل و تردد وسایل نقلیه برروی باسکول های جاده ای با چالش هایی بسیار جدی روبرو است عدم وجود هماهنگی و ارتباط صحیح میان بخش های مختلف در سامانه فعلی منجر به بروز ناهنجاری های مختلفی در انجام امور توزین می شود امروزه با گسترش دولت الکترونیک و روند رو به رشد هوشمندسازی فعالیت ها، اهمیت تجهیز به سامانه مدیریت خدمات کنترل تردد، خصوصا در نقاط گلوگاهی بیش از پیش مورد توجه سازمان های اجرایی قرار گرفته است. در همین راستا گروه فرد ایران  با پیاده سازی سامانه خدمات كنترل تردد، ضمن رفع مشكلات موجود در سامانه فعلی، با بهره گیری از فناوری های نوین تشخیص هویت و با یكپارچه سازی چرخه فرآیند، مزایا و امكاناتی را برای صاحبان باسکول فراهم کرده است.