نرم افزار نرم افزار

گروه فرد ایران  با اتكا بر سوابق خود در طراحي و توليد سيستم هاي توزين جاده اي و صنعتي و با بررسي دقيق نيازهاي كاربران و صاحبان باسكول و هم فكري متوليان علم و فناوري اقدام به تهيه نرم افزار جامع اتوماسيون توزين نموده است اين نرم افزار جامع كه داراي ويژگي هاي منحصر به فرد بسياري مي باشد، مي تواند با اتصال به سيستم نشاندهنده باسكول اطلاعات را با دقت كامل ثبت و ضبط نموده و در مواقع مورد نياز اقدام به ارائه خروجي نمايد. اين نرم افزار در چند نسخه مختلف ، بر اساس قابليت هاي متفاوت بوده و قابل استفاده براي تمامي صنوف نيازمند به توزين اعم از سيستم هاي توزين صنعتي و يا باسكول هاي جاده اي مي‌باشد.

نرم افزار توزين

نرم افزار توزين

گروه فرد ایران با اتكا بر سوابق خود در طراحي و توليد سيستم هاي توزين جاده اي و صنعتي و با بررسي دقيق نيازهاي كاربران و صاحبان باسكول و هم فكري متوليان علم و فناوري اقدام به تهيه نرم افزار جامع اتوماسيون توزين نموده است اين نرم افزار جامع كه داراي ويژگي هاي منحصر به فرد بسياري مي باشد، مي تواند با اتصال به سيستم نشاندهنده باسكول اطلاعات را با دقت كامل ثبت و ضبط نموده و در مواقع مورد نياز اقدام به ارائه خروجي نمايد. اين نرم افزار در چند نسخه مختلف ، بر اساس قابليت هاي متفاوت بوده و قابل استفاده براي تمامي صنوف نيازمند به توزين اعم از سيستم هاي توزين صنعتي و يا باسكول هاي جاده اي مي‌باشد .جهت دريافت نسخه رايگان كليك فرماييد.
سيستم جامع كنترل هوشمند باسكول جاد ه اي

سيستم جامع كنترل هوشمند باسكول جاد ه اي

در حال حاضر سامانه های مدیریتی موجود بر کنترل و تردد وسایل نقلیه برروی باسکول های جاده ای با چالش هایی بسیار جدی روبرو است عدم وجود هماهنگی و ارتباط صحیح میان بخش های مختلف در سامانه فعلی منجر به بروز ناهنجاری های مختلفی در انجام امور توزین می شود امروزه با گسترش دولت الکترونیک و روند رو به رشد هوشمندسازی فعالیت ها، اهمیت تجهیز به سامانه مدیریت خدمات کنترل تردد، خصوصا در نقاط گلوگاهی بیش از پیش مورد توجه سازمان های اجرایی قرار گرفته است. در همین راستا گروه فرد ایران  با پياده سازي سامانه خدمات كنترل تردد، ضمن رفع مشكلات موجود در سامانه فعلي، با بهره گيري از فناوري هاي نوين تشخيص هويت و با يكپارچه سازي چرخه فرآيند، مزايا و امكاناتی را برای صاحبان باسکول فراهم کرده است.