دوره هاي جامع آموزش دوره هاي جامع آموزش

Untitled Document
دوره هاي آموزشي جامع
گروه توزين دوره هاي آموزشي جامعي در قالب همايش و کارگاه هاي آموزشي در محل سازمان ها و يا شرکت برگزار مي کند که تاثير به سزايي در توسعه و بهبود مهارت و شايستگي هاي تيم هاي مختلف آن سازمان خواهد داشت. زمان برگزاري اين دوره هاي جامع آموزشي متعاقبا اطلاع رساني مي گردد