دوره هاي جامع آموزش دوره هاي جامع آموزش

Untitled Document
دوره های آموزشی جامع
گروه توزین دوره های آموزشی جامعی در قالب همایش و کارگاه های آموزشی در محل سازمان ها و یا شرکت برگزار می کند که تاثیر به سزایی در توسعه و بهبود مهارت و شایستگی های تیم های مختلف آن سازمان خواهد داشت. زمان برگزاری این دوره های جامع آموزشی متعاقبا اطلاع رسانی می گردد