درخواست كاليبراسيون درخواست كاليبراسيون

 

 

شركت صنايع پارس سيوان الكتريك يكي از شركت هاي اقماري توزين الكتريك مي باشد كه فعاليت خود را به عنوان آزمايشگاه همكار اداره استاندارد در زمينه آزمون باسكول هاي وسايل نقليه چرخدار جاده اي ( استاندارد ملي 10274) از بدو اجرايي شدن استاندارد 10274 آغاز نموده است. اين شركت داراي بزرگترين و مجهزترين آزمايشگاه هاي سيار مدرن جهت تست انواع باسكول جاده اي در ايران، خاورميانه و جهان مي باشد هر آزمايشگاه شامل يك تريلر سيار و داراي تجهيزات لازمه نظير ارابه و ابزار آلات جانبي و تمام وزنه هاي مكعبي  كه جمعا 21 تن وزنه استاندارد مي شوند مي باشد .تمامي  اين آزمايشگاه ها توسط مركز ملي اندازه شناسي بررسي و صلاحيت آنها مورد تاييد قرار گرفته است. كليه آزمايشگاه مجهزبه سيستم ردياب جهت مديرت كنترل مسير مي باشد. جهت كاليراسيون باسكول خود كافيست فرم ذيل را تكميل نموده تا كارشناسان شركت در اولين فرصت با شما تماس بگيرند و جهت اعزام آزمايشگاه سيار به محل با شما هماهنگي لازم را به عمل آورند.