محصولات تجاري محصولات تجاري

گروه توزين ، شرکت صنعتی فرد ایران با در اختيار داشتن امكانات توليدي گسترده و كادر مجرب و متخصص خود توانايي توليد انواع سيستم توزين تجاري نظير:

انواع باسكولت و باسكول كفه اي از ظرفيت 100 كيلوگرم الي 40 تن جهت استفاده در صنايع مختلف نظير فولاد، معادن، صنايع كشاورزي  را دارا مي باشد همچنين توليد ديگر سيستم هاي توزين تجاري نظير باسكول دامكش جهت توزين انواع دام، سيستم توزين رول فلزات، سيستم توزين قله سنگ، باسكول آويز و ... را دارا مي باشد.