هرم استراتژیک گروه هرم استراتژیک گروه

 

آرمان:

  • بهبود سطح اشتغال تا 8000 پرسنل

رسالت :

  • ما ابزار دقیق تولید می‌کنیم تا سطح اشتغال را بهبود بخشیم و تکنولوژی را به‌روز برسانیم.

ارزش‌ها :

  • صداقت

  • مسئولیت‌پذیری

  • احترام متقابل

  • توانمندی منجر به خلق مزیت رقابتی

  • ایجاد ارزش افزوده با فراهم نمودن فرصت‌های پیشرفت برای نیروهای شایسته و پرتوان

اهداف :

  • عرضه موثر محصولات و خدمات رقابت ناپذیر و بيش از توقع

استراتژی :

  • رشد و توسعه مستمر و پایدار با تاکید برحداکثر خلاقیت، پویایی، و بهره‌وری

چشم‌انداز:

  • ایجاد مجموعه‌‌ای پویا وکارآفرین با حداکثر ارزش‌افزوده وتا سال 1400، جزء يكي از سه شركت برتر جهان بودن