جوايز و موفقيت ها جوايز و موفقيت ها

گروه فرد ایران  به فضل الهي و با بهره مندي از توانمندي هاي علمي فارغ التحصيلان معتبر مراكز علمي داخلي و خارجي و همچنين ارتباط تنگاتنگ با موسسات بين المللي تولیدی، تحقیقاتی و پژوهشی در بیش از بیست سال اخير شاهد موفقيت هاي شگرف علمی و تولیدی در سطح ملي و بين المللي بوده و در راستاي تحقق اهداف شرکت و پيشبرد خط مشي کيفيت برتر و انطباق محصولات توليدي گروه، با استانداردهاي ملي و بين المللي، ضمن قرارگیری در بین 8 شرکت برتر این صنعت در جهان، موجبات دستیابی به افتخارات بزرگي را فراهم ساخته است. برخي از اين جوايز و موفقيت ها به شرح ذيل مي باشد.

لوح تقدير کارآفرين برتر در سال 1393
لوح تقدير کارآفرين برتر در سال 1393
مشاهده
تنديس پلاتينيوم کيفيت و تکنولو‍ژي ازآلمان
تنديس پلاتينيوم کيفيت و تکنولو‍ژي ازآلمان
مشاهده
لوح تقدير واحد نمونه کيفي استاندارد در سال 1392
لوح تقدير واحد نمونه کيفي استاندارد در سال 1392
مشاهده
تنديس طلايي برترين شرکت ايران در سال 1392
تنديس طلايي برترين شرکت ايران در سال 1392
مشاهده
دريافت گواهينامه صادرات به اروپا در سال 2013
دريافت گواهينامه صادرات به اروپا در سال 2013
مشاهده
جايزه سال 2011سازمان جهاني و بين المللي اندازه شناسي
جايزه سال 2011سازمان جهاني و بين المللي اندازه شناسي
مشاهده
تنديس طلايي استاندارد ايران در سال 1390
تنديس طلايي استاندارد ايران در سال 1390
مشاهده
انتخاب غرفه برتر در نمايشگاه صنعت سال 1389
انتخاب غرفه برتر در نمايشگاه صنعت سال 1389
مشاهده
تنديس برند برتر صنعت ايران در سال1389
تنديس برند برتر صنعت ايران در سال1389
مشاهده
تنديس طلايي مدير صنعتي اشتغالزاي کشور در سال1389
تنديس طلايي مدير صنعتي اشتغالزاي کشور در سال1389
مشاهده
تنديس ويژه اصلاح الگوي مصرف در سال 1389
تنديس ويژه اصلاح الگوي مصرف در سال 1389
مشاهده
تنديس طلايي چهره ماندگار صنعت و تجارت درسال 1388
تنديس طلايي چهره ماندگار صنعت و تجارت درسال 1388
مشاهده
تنديس طلايي قهرمان صنعت در سال 1387
تنديس طلايي قهرمان صنعت در سال 1387
مشاهده
لوح نوآوري و ابداع از اداره استاندارد واحد نمونه کيفي استان اصفهان
لوح نوآوري و ابداع از اداره استاندارد واحد نمونه کيفي استان اصفهان
مشاهده
تنديس پلاتينيوم کيفيت و تکنولو‍ژي ازآلمان
تنديس پلاتينيوم کيفيت و تکنولو‍ژي ازآلمان
مشاهده
تنديس طلايي کيفيت برتراز اسپانيا در سال 2000ميلادي
تنديس طلايي کيفيت برتراز اسپانيا در سال 2000ميلادي
مشاهده
گواهينامه استاندارد مديريت تضمين کيفيت در سال 1384
گواهينامه استاندارد مديريت تضمين کيفيت در سال 1384
مشاهده